Terve Kuopio -ohjelma Terve Kuopio -ohjelma

Kuopio on osaava ja kansainvälinen kasvukeskus

Terve Kuopio toiminnan tavoitteena on rakentaa kaupungista lähialueineen hyvinvointiosaamisen keskus. Kuopion kaupunkiseutu erottuu muista suomalaisista seuduista vahvan hyvinvointiosaamisen ansiosta.
 
Vahvuutta luovat hyvinvointiin keskittyneet Kuopion yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Kuopio Innovations Oy, koordinoi kansallista Hyvinvointiosaamiskeskustoimintaa ja antaa hyvät mahdollisuudet kehittää seudun liiketoimintaa myös hyvinvointialalla.

Kansainvälisellä tasolla Kuopio edustaa Suomea Maailman terveysjärjestön WHO:n Terve Kaupunki/Healthy Cities -verkostossa, jossa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä eurooppalaisten hyvinvointia. Kuopio on vahvasti mukana myös kansallisessa Terve Kunta verkostossa.

Kuopion kaupunki on koonnut seudun hyvinvointiosaamisen yhden otsikon "Terve Kuopio" alle. Tavoitteena on tehdä Kuopion seudusta merkittävä eurooppalainen hyvinvointiosaamisen kehitysympäristö ja luoda uusia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja tulevaisuuden hyvinvointipalveluille ja tukea asukkaiden toimintakykyä ylläpitävää elämäntapaa.

Terve Kuopio - bränditoiminnan tavoitteet

Terve Kuopio toiminnan tehtävänä on ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien hyvien käytäntöjen levittäminen. Tavoitteena on myös, että Kuopion alueen hyvinvointiosaamisesta syntyy kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu brändi. Terve Kuopio edustaa Suomea Maailman terveysjärjestön WHO:n Healthy Cities verkostossa ja toimii aktiivisesti THL:n koordinoimassa kansallisessa Terve kunta verkostossa.Toimintaa ohjattiin aikaisemmin erillisellä Terve Kuopio ohjelmalla, mutta erillisen ohjelman päätyttyä, nyttemmin kaikki hyvinvointia edistävä toiminta on saanut Terve Kuopio brändin.